Všeobecná pravidla

Tento web plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického vyhodnocení návštěvnosti, zlepšování kvality poskytovaných služeb nebo zajištění řádné podpory uživatelům webových stránek mohou být sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují a informace poskytnuté jejich prohlížečem, jako např. rozlišení obrazovky, jazyk a verze prohlížeče atp.

Tento web neshromažďuje žádné soukromé údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo objednávky služby, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a může být použita pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů dbáme na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Když prohlížíte nebo stahujete obsah těchto webových stránek, nejsou shromažďovány a ukládány žádné osobní údaje.

Tento web nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích. Cookies umožňují tomuto webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, jako např. preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.


Poslední aktualizace 2. července 2018.